IC café donderdag 1 feb 2024: Delier op en na de intensive care

Op donderdagavond organiseerde IC vrijwilligers van het Radboudumc en het CWZ (Nijmegen) weer een
lotgenotencontact café; IC café, met als thema deze keer: Delier op en na een IC opname.

Er waren deze avond meer dan 40 voormalig IC patiënten en naasten aanwezig. Na een korte algemene
kennismaking volgde een korte inhoudelijke presentatie (Mark van den Boogaard) over wat een delier inhoudt, welke klachten hierbij horen en wat de gevolgen kunnen zijn op korte- en langetermijn. Ook werd ingegaan op wat er gedaan zou kunnen worden om een delier te voorkomen en/of de klachten en gevolgen te verminderen. Na deze presentatie hebben de aanwezigen aan de hand van stellingen, begeleidt door Bram Tilburgs, eigen ervaringen gedeeld.

Het hebben van een delier heeft grote impact op voormalig IC patiënten en hun naasten. IC patiënten moeten nog regelmatig terugdenken aan de wanen en hallucinaties die hebben ervaren. Naasten gaven aan dat zij het moeilijk vonden hun geliefden op deze manier te zien. Uitleg van zorgverleners en informatie materiaal over delier heeft hen geholpen. Dit maakt het begrijpelijker en daardoor makkelijker te accepteren. Ook het bijhouden van een dagboek, veel aanwezig zijn en de mogelijkheid krijgen om te helpen bij de zorg (handen masseren, opfrissen etc.) maakt de situatie dragelijker. Wat betreft de aanwezigheid van naasten vertelden voormalig IC patiënten dat een “vertrouwd gezicht” een geruststellende uitwerking heeft. Naasten en patiënten vonden het heel fijn als zorgverleners hier aandacht voor hadden. Een bezoek aan de IC nazorg poli en een bezoek aan de IC helpt ook om de ervaringen rondom het delier een plek te kunnen geven.

Om 21:00 werd de avond afgesloten. Het volgende IC café wordt georganiseerd op donderdag 4 april ook weer in het OBG in Nijmegen (www.OBG.nl). Dan is het thema: Vermoeidheid/verminderde conditie; hoe hier mee om te gaan na de IC.

Back To Top