Op donderdagavond 7 december organiseerde IC vrijwilligers van het Radboudumc en CWZ (Nijmegen) weer een IC-café. Deze keer was het thema: Het ‘normale’ leven weer oppakken na de IC; wat kunnen we van elkaar leren?’

Er waren weer veel aanmeldingen voor dit ic-café voor zowel patiënten als familie/naasten. Ongeveer de helft van het aantal aanwezigen had de afgelopen 3 jaar op de IC gelegen, voor de andere helft was het dus meer dan 3 jaar geleden. Het bijwonen van een lotgenotencontact bijeenkomst blijft dus langdurig wenselijk. Middels korte vragen over ic-opname en nog eventueel bestaande klachten van lichamelijk, psychische en cognitieve aard was voor iedereen wel weer duidelijk dat deze klachten niet op zichzelf staan bij iemand, maar dat alle aanwezigen in meerdere of mindere mate hier (nog) last van had. Dergelijke klachten hebben invloed op het dagelijks functioneren, maar ook op de kwaliteit van leven van de aanwezigen. Aansluitend werd door Mark van den Boogaard (onderzoeker/ic-verpleegkundige en gastheer) een korte presentatie gegeven over het effect van de IC-opname en de hiermee samengaande klachten daarna, PICS klachten, op de ervaren kwaliteit van leven. Dit waren enkele resultaten van de MONITOR-IC studie (www.monitor-ic.nl) waarbij ic-patiënten langdurige worden gevolgd na de opname om o.a. het leven na de ic-opname in kaart te brengen.

Hierna nam Bram Tilburgs (onderzoeker/ic-verpleegkundige en gastheer) het weer over om aan de hand van stellingen het gesprek aan te gaan met de aanwezigen. Hierdoor ontstonden vele goede en mooie gesprekken met meningen, ervaringen en ideeën. De aanwezigen waren erg open in het delen van hun persoonlijke ervaringen, met nodige bijval van anderen. Dingen die mensen enorm hadden geholpen zoals bijvoorbeeld de hulp/ondersteuning van de fysiotherapeut of de ergotherapeut om weer meer regie te krijgen over het leven en de energiebalans werden als zeer waardevol ervaren. De presentatie werd weer gedeeld onder de aanwezigen waar tevens meerdere waardevolle tips aan zijn toegevoegd, waaronder de patiënten vereniging (FCIC) en de lotgenotencontactvereniging (ICConnect) met veel informatie op hun beider websites.

Om 21.00uur werd de avond weer afgesloten met de boodschap dat het volgende IC-cafe op 1 februari 2024 is, wederom in het OBG in Nijmegen (www.OBG.nu). Deze keer weer op de oude verbouwde en grotere locatie in het OBG. Het thema is dan: Delier op en na de IC!

Back To Top