Op donderdagavond 4 oktober organiseerde IC-café Nijmegen & omstreken (Radboudumc en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, CWZ) weer een IC-café. Deze keer was het thema: Zorg na de IC, ervaringen en wat leren we hiervan?‘. De avond werd druk bezocht. Meer dan 40 gasten en vrijwilligers deelden, onder het genot van een kopje koffie, zelf gebakken cake en brownies, ervaringen met elkaar.

Tijdens het eerste deel van de avond, vertelde Mark van den Boogaard, oud IC verpleegkundige en onderzoeker uit het Radboudumc, hoe de zorg na een IC opname in Nederland is vormgegeven, en over de nieuwste richtlijn over IC-nazorg. Daarna vertelde Moniek Wolfs en Eline van der Ven, beide IC- en nazorg verpleegkundigen van het CWZ, hoe zij de zorg na een IC opname vormgeven en waar behoeften liggen van voormalig IC patiënten en hun familie.

Na de pauze werd onder leiding van Bram Tilburgs aan de hand van stellingen gesproken over elkaars ervaringen met IC nazorg. Hieruit kwam onder andere naar voren dat het bezoeken van de IC na ontslag als heel helpend wordt ervaren. Bijvoorbeeld doordat herinneringen, die misschien niet altijd kloppen, in perspectief kunnen worden geplaatst. Ook wanneer een voormalig IC-patiënt weinig tot geen actieve herinneringen heeft aan de IC kan het helpen de IC te bezoeken. Bijvoorbeeld om te horen en zien wat familieleden hebben meegemaakt. Ook gaf men aan dat het bijhouden van een dagboek kan helpen bij de verwerking.

Ook werden er meerdere tips uitgewisseld. Zoals het opnemen van gesprekken met artsen en verpleegkundigen (met toestemming) en het opvragen van gespreksverslagen. Maar ook het belang van een goede voorbereiding van het ontslag naar de reguliere verpleegafdeling en naar huis. En het belang van een zorgvuldige overdracht van de IC naar de huisarts.

Al met al was het wederom een waardevolle avond waarin dit belangrijke thema in alle openheid werd besproken. De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 7 december 2023. Het Oud Burger Gasthuis (www.OBG.nu) is ook dan weer de locatie. Vanwege een verbouwing is het aantal mensen dat kan deelnemen beperkt. Wij vragen u daarom om u aan te melden via: intensive-care-cafe@radboudumc.nl

Mark van den Boogaard & Bram Tilburgs, gastheren IC-café Nijmegen & Omstreken, onderzoekers en voormalig IC-verpleegkundigen

Back To Top