Op 15 april jl. was het eerste IC café regio Ede. Georganiseerd door de werkgroep IC nazorg van het Gelderse Vallei ziekenhuis met hulp van ex-IC patiënten en hun naasten. In januari zijn we gestart met de voorbereiding voor dit IC café. Via IC connect hebben we een draaiboek ontvangen, en zijn we op zoek gegaan naar ex-IC patiënten die met ons mee wilden denken. Samen hebben we de stuurgroep IC café regio Ede gevormd. Het onderwerp van het IC café was PICS/PICSF. Met de stuurgroep meegerekend waren er 15 mensen. Er waren geen ex-patiënten van andere ziekenhuizen aanwezig. De avond begon met een korte introductie over het IC café. Daarna een presentatie over PICS/PICSF door Barbara Festen, intensivist van het Gelderse Vallei ziekenhuis. Door de kleine groep was er genoeg ruimte om tussendoor vragen te stellen. Na een korte pauze heeft 1 van de stuurgroep leden haar verhaal gedaan over haar opname op de IC. Voor extra ondersteuning was de medisch maatschappelijk werkster en gezondheidspsychologe aanwezig. Deze zijn allebei bekend met de IC afdeling.

Na afloop was er nog gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Er stond een tafel met folders (van ICconnect, Balanstraining) en evaluatieformulieren. De aanwezigen konden in het gastenboek hun ervaring achterlaten. “Goede avond, veel opgestoken”, Goed initiatief en fijn om ervaringen te mogen delen”, “Goede en waardevolle avond” zijn zo enkele citaten.

Wij hopen op 17 juni weer veel mensen te mogen ontvangen in het 2de IC café. Het thema dit keer zal zijn delier, en cognitieve stoornissen na IC opname. De avond begint om 19:30, waarbij inloop vanaf 19:00. Het wordt gehouden in Veenendaal in het T-café, Zandstraat 36.

Back To Top