Datum: 2 februari 2023

Plaats: Oud Burger Gasthuis, Nijmegen

Onderwerp:Delier op de Intensive Care, en erna

De gasten werden om 18.30uur weer opgewacht met koffie/thee en zelfgemaakte cake/brownies. Er was weer een grote opkomst met meer dan 30 gasten.

Om kort kennis te maken met elkaar maar vooral om te laten zien dat mensen met klachten na de IC, niet alleen zijn en dat dit veel vaker voorkomt, begonnen we met een korte vragenronde over ic-ervaring en nog ervaren klachten en problemen. Centraal hierbij stonden de vragen over klachten/problemen die mensen nog hebben of hadden ervaren gelinkt aan het delier. Er ontstonden al snel vele gesprekken in het café dan wel (persoonlijker) aan tafel. Nadat het ‘ijs gebroken was’ en iedereen toch wel wat meer vrijuit kon/durfde te praten werd verder gegaan met een korte presentatie over wat nu eigenlijk een delier is, kenmerken van het delier en problemen tijdens het delier.

Ter ondersteuning werd de info video van de FCIC over: Delier op de Intensive Care getoond. Zeer herkenbaar voor de aanwezigen en voor de meesten was deze video nieuw en werd als zeer waardevol gezien.

Hierna volgde de goed interview met Gon Uyttewaal, een ervaringsdeskundige en met een verpleegkundige achtergrond. Haar verhaal over ervaringen tijdens het delier en het ziekenhuis, maar vooral ook wat het met haar had gedaan toen ze thuis kwam maakte bij veel mensen indruk. Maar was ook herkenbaar voor velen. Het was een mooi, ingetogen en goed interview. Tijdens de pauze werden weer vele indrukwekkende ervaringsgesprekken gevoerd tussen de deelnemers en vaak onder begeleiding of in aanwezigheid van onze IC vrijwilligers. Na de pauze werd nog kort verder gegaan de delier presentatie over de gevolgen en de behandeling. Bij het napraten werd weer duidelijk hoe enorm waardevol het IC-dagboek werd gevonden en het aan een nazorgpoli. Een daaraan gekoppeld bezoek aan de IC vonden aanwezigen belangrijk, intensief en zeker behulpzaam bij de verwerking. om 21.00uur werd de avond afgesloten; intensief maar zeer waardevol. Er werd nog enige tijd ‘nagetafeld’ door meerdere mensen.

Het volgende IC-café staat gepland op donderdag 6 april van 19.00-21.00u (deur open vanaf 18.30uur) in het Oud Burger Gasthuis  (www.obg.nu).  te Nijmegen

Het thema is dan:  Het Leven na de IC; Zingeving en Kwaliteit

Graag nog wel via de mail aanmelden: intensive-care-cafe.ic@radboudumc.nl

Mark van den Boogaard, gastheer IC-café Nijmegen&Omstreken en senior onderzoeker, oud-ic verpleegkundige

Back To Top