IC Café

Op 3 oktober organiseerde het IC Netwerk Nijmegen&Omstreken een IC-café met als
thema: Hervatten van het leven na een IC-opname. Oorspronkelijk was de titel nog:
Hervatten van het normale leven…, maar wat is ‘normaal’? En dat bleek een terechte
vraag omdat het oppakken van het leven na de intensive care voor veel mensen een
groot probleem is en regelmatig ook niet goed lukt. Na een korte introductie over het
doel van het IC-café en een rondgang onder de velen aanwezigen over ervaringen en
klachten e.d. volgde een gesprek met de ervaringsdeskundige Karin Alders-van de Hurk,
tevens ook lid van de groep vrijwilligers van het IC-café. Waar liep zij tegenaan bij het
verlaten van het ziekenhuis en hoe had zij de draad van het leven weer opgepakt. Vooral
mooi om te zien was waar ze de positieve energie van oppikte en zich vooral ook zo
positief instelde. Het gesprek werd geleid door Hanneke Oonk (gezondheidszorg coach)
welke daarna ook nog een aantal tips gaf voor mensen, en vooral ook dat er geen gouden
tip is en dat het voor iedereen weer anders is om het leven weer op te pakken.

Het was weer een indrukwekkende avond en de vrijwilligers waren zeer actief om met
iedereen in contact te komen met de aanwezigen voormalig IC-patiënten en hun
naasten. Dit werd zeer op prijs gesteld en zal de volgende keer, 12 december nog meer
worden gedaan. Want hier is blijkbaar echt behoefte aan, naast het praten en informatie
uitwisselen met andere lotgenoten.

Het IC-café was weer zeer goed bezocht met vele bekende gezichten maar er waren ook
een aantal mensen voor de eerste keer bij het IC-café.

Het thema voor het volgende IC-café is: Verschil in beleving van de IC-opname tussen
patiënt en naaste en is op 12 december van 19.00-21.00uur (met vrije inloop vanaf
18.30uur) in het Oud Burger Gasthuis (www.obg.nu). U bent van harte welkom en u
hoeft zich vooraf niet aan te melden. Koffie/thee met iets lekkers staat klaar vanaf
18.30uur

Back To Top