Locatie: De Leijhoeve, zaal Fine Dining Room
Thema: Cognitieve problemen na IC-opname
Aanwezig: 37 mensen
Sprekers: Sanne van der Graaf (gezondheidszorgpsycholoog ETZ) en een ervaringdeskundige

Opening

Anne Rutten (voorzitter werkgroep IC-café) heet iedereen van harte welkom. Er zijn veel mensen van de vorige keer aanwezig, maar er zijn ook nieuwe gezichten

Anne licht het programma van de avond toe en nodigt uit om eerst nog eens naar het PICS-filmpje van icconnect (https://icconnect.nl/na-de-ic/post-intensive-care-syndroom/) te kijken alvorens het woord te geven aan mw. Sanne van der Graaf, medisch psychologe Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, die iets gaat vertellen over het hoofdthema van vanavond: ‘cognitieve problemen na een IC -opname’. Daarna volgt een persoonlijk ervaringsverhaal.

Thema: “Cognitieve problemen na de IC-opname” (Sanne van der Graaf)

Veel IC-patiënten krijgen na ontslag te maken met lichamelijke, psychische en cognitieve problemen. Op dit laatste aspect, de cognitieve problemen, gaan we deze avond nader in.

Cognitieve problemen omvatten problemen in het nadenken, dus zaken zoals geheugen, aandacht, tempo van denken en planningsvermogen. Tot 60 % van de voormalig IC-patiënten hebben hier last van. Meestal doen deze verschijnselen zich voor als je lichamelijk wat aangesterkt bent (dus na 2 tot 16 maanden na ontslag), wanneer je ook meer een beroep moet doen op deze functies. Sanne staat nader stil bij de lichamelijke oorzaken en de risicofactoren van resterende cognitieve problemen. Daarnaast spelen ook andere (en misschien ook wel voorafgaande aan de IC-opname) factoren mee, zoals emotionele ontregeling, vermoeidheid en verminderd zelfvertrouwen. Verminderde belastbaarheid, psychologische klachten en cognitieve problemen kunnen elkaar allen wederkerig beïnvloeden, wat leidt tot een complexe interactie. Tijdens de pauze gaven ex-patiënten ook aan waar zij op cognitief gebied tegen aan lopen: “ik moet steeds hetzelfde zeggen”, “ik kan afspraken niet onthouden”, “de krant lezen lukt niet, er blijft niets hangen”…

Wat kun je doen als je cognitieve problemen bemerkt? Je zou in overleg met je huisarts een neuropsychologisch onderzoek kunnen overwegen om de problemen nader in kaart te laten brengen. Bij cognitieve stoornissen valt een revalidatieprogramma te overwegen, waar je leert om de last van de problemen zoveel mogelijk te minimaliseren door het aanleren van zogenaamde compensatiestrategieën. Ten slotte is het natuurlijk van belang de bijdragende factoren (zoals vermoeidheid en psychologische klachten) te minimaliseren.

Sanne noemt ter afsluiting een aantal eenvoudige, praktische tips die ieder ter harte zou kunnen nemen, om zo goed mogelijk met alle genoemde problemen om te gaan. Tips van de dia:

  • Vermijd tijdsdruk; neem de tijd!
  • Doe een ding tegelijk
  • Ondersteun je geheugen
    • Intern (herhaling, ezelsbruggetjes, aandacht etc.)
    • Extern (agenda, telefoon, een ander, notities etc.)
  • Zorg voor structuur

Ontdek wat voor jou werkt!!

Uitgebreidere tips vind je hier.

Ervaringsverhaal: “Van de buitenkant is er niets te zien…”

Een ervaringsdeskundige vertelt haar verhaal, daarbij bespreekt ze hoe haar opname van invloed was op haar gezin en werk. Een proces van vallen en opstaan. Het was meerdere malen nodig om een nieuwe balans te zoeken en kijken waar ze o.a. prikkels kon vermijden.

Een belangrijk punt om te leren was is om overal de tijd voor te nemen. En ook om alert te zijn en te blijven op signalen van vermoeidheid. Dat signaal hielp haar helpt om bv even een stapje terug te zetten. Niet als een probleem maar als een hulpmiddel.

Verder is een levensthema helpend geweest bij tegenslagen: Steeds weer was het doel om letterlijk en figuurlijk op eigen benen te staan.

Afsluiting

De avondvoorzitter dankt de sprekers voor hun goed onderbouwde en persoonlijke verhaal, het riep veel herkenning op in de zaal. Iedereen wordt uitgenodigd om aan zijn/haar tafeltje of elders verder door te praten. De ober komt nog langs voor een drankje (op eigen kosten). Rond half tien gaan we weer naar huis.

U allen bent van harte uitgenodigd voor de volgende IC-café-ontmoeting d.d. maandagavond 11 februari op deze zelfde locatie (zie ook de website). Het thema voor die avond luidt: “PTSS na een IC-opname”.

Back To Top