Datum: 18 September 2023
Locatie: Stichting Bethanië, Ede
Thema: Delier

Aanwezigen

  • Spreker Martijn Grotenhuis, klinisch geriater ZGV,
  • IC verpleegkundige ZGV Nellie,
  • Intensivist ZGV Barbara Festen,
  • Stuurgroep Mart, Rijma,
  • Maatschappelijk werk ZGV Coby

Programma

Na een drankje werd iedereen hartelijk welkom geheten. en fijn dat er een grote opkomst is deze keer ca 18 bezoekers . Daarna het woord aan Martijn Grotenhuis welke via een presentatie een verhaal hield over een delier.

Hij deelde zijn verhaal in 4 punten:

  • Delier expirience
  • Delier achtergrond
  • Behandeling medicamenteus
  • Behandeling niet medicamenteus

Delier expirience:

Martijn liet een duidelijk filmpje zien over delier om een indruk te geven wat delier voor uitwerking heeft.

Delier achtergrond:

Delier is een acute verwardheid, waarbij de patiënt hyperactief, apathisch of een mengvorm daarvan vertoont.

Ouderen zijn wat vaker aangedaan.

Er zijn meerdere soorten delier, zoals bv onthoudingsdelier na stoppen met alcohol.

Als vergelijk: Een acute dementie bestaat niet!

Vraag:

Is er een doel om delier te krijgen? Nee.

Vroeger dacht men zelfs dat een delier een beginnend overlijden was.

Opm. uit de zaal:

Voor enkele aanwezigen is het verhaal confronterend, veel gevoelens /ervaringen komen terug.

Sommigen uit de zaal hebben weinig herinneringen aan hun verblijf op IC, maar wel de delier. En kunnen de dromen beeldend vertellen.

Delier heeft een lichamelijke oorzaak, niet te verwarren met psychose wat duidelijk anders is.

Na lichamelijk herstel bij een delier volgt daarna het geestelijk herstel.

Vraag:

Hoe worden mensen weer wakker uit hun kunstmatige slaap?

Zij krijgen dexmedetomidine als hulp.

Niet medicamenteus:

Het is belangrijk de patiënt dan rustig te benaderen!

Leg uit wie je bent en wat je komt doen.

Zorg dat patiënt zich comfortabel voelt:

Bril

Gehoorapparaat

Voor de nacht evt oordopjes ivm geluiden IC

Eigen foto’s

Stel korte vragen zoals: Lekker geslapen en niet lekker geslapen of lag je veel wakker?

Nazorg:

Er wordt bezoek aan IC1 aangeboden, dat kan goed zijn voor de verwerking.

Ook een positieve ervaring voor de Pt is als men op een eenpersoonskamer verblijft om bezoek ook in de kamer te laten slapen.

Na de pauze met een drankje neemt Mart van de stuurgroep nog even het woord.

Hij lokt vragen uit en vraagt om nieuwe onderwerpen voor het volgende IC café.

Volgend IC café: 20 nov 23

Locatie Stichting Bethanië Platteelhof 3 Ede

Back To Top