Datum: 7 november 2022

Plaats: Bethanië verzorgingshuis, Ede

Onderwerp: “Wie kijkt er naar me om na de IC opname”

Sprekers:

Coby Marchal
werkzaam als Medisch Maatschappelijk Werker in ziekenhuis Gelderse Vallei en Mart Lenoire, lid bestuursgroep .

Programma

Vanaf 1900 uur worden de eerste deelnemers ontvangen met koffie en gebak door leden van de stuurgroep.

Rond 1930 wordt eenieder welkom geheten en het verloop van de avond uitgelegd.

Aansluitend geeft Coby Marchal een uitleg over allerlei zaken waarmee je geconfronteerd kan worden. Aan de orde komen Positieve Gezondheid, Revalideren, belang van de Fysiotherapeut, het Netwerk van mensen om je heen, de rol van de Partner en Verwerking.

Er is veel herkenning vanuit de deelnemers, maar ook wordt weer eens duidelijk dat het voor een ieder anders wordt ervaren.

Ook wordt er nog kort gesproken over het ziek worden vanuit een arbeidsrelatie met mogelijke gevolgen. Ook hierbij zijn de ervaringen erg verschillend.

Na een korte koffie/thee/sapje pauze verteld Mart Lenoire zijn ervaring als partner. Ondanks het feit dat hij z’n hele leven bij de politie heeft gewerkt en dacht alles wel zo’n beetje te hebben meegemaakt, dat toen zijn vrouw op de IC terecht kwam, dit een totaal nieuwe ervaring voor hem is geweest. Van daaruit vindt Mart het ook belangrijk om zijn steun te kunnen geven voor lotgenoten en benadrukt wat het belang kan zijn van het IC-café voor zowel IC patiënten als hun naasten.

Ook verteld Mart het belang van een levenstestament, geen leuk onderwerp, maar erg belangrijk als iemand onverwachts niet meer in staat is om zelf nog zaken te kunnen regelen.

De avond wordt formeel afgesloten door de stuurgroep waarbij aangegeven wordt dat er nog ruimte is om verder met elkaar in gesprek te gaan. Hier wordt ook behoorlijk gebruik van gemaakt, waarbij duidelijk zichtbaar dat de aanwezige deelnemers hier waarde aan hechten.

Het volgende IC-café vindt plaats op maandag 6 maart 2023 met als thema “Voeding en Beweging” Locatie en tijd vind u op https://icconnect.nl/

Back To Top