Bijeenkomst IC-Café Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

Datum: 9 mei 2022

Plaats: Bethanië verzorgingshuis, Ede

Onderwerp: “Wat is de impact van een IC-opname voor patiënten en naasten”
(PICS en PICS-F)

Spreker: Yvette van Dokkum, Gezondheidszorgpsycholoog. Afdeling Medische Psychologie.

Ontvangst met koffie en thee.

De stuurgroep leden probeerden met iedereen een praatje te maken, zodat de aangemelde personen zich echt welkom voelden. Dit zijn ervaringsdeskundigen, die of zelf op de IC hebben gelegen of diens naasten.

Onze gezondheidszorg- psycholoog gaf een presentatie over Post Intensive Care Syndroom (PICS) en Post Intensive Care Syndroom Familie ( PICS-F). Patiënten en naasten zijn vaak niet bekend met het bestaan van dit syndroom. De omgeving onderschat vaak wat de impact hiervan is. Voornamelijk bij familieleden is het effect van een IC opname van een geliefde groot, zij weten dan vaak niet bij wie ze kunnen aankloppen voor hulp. Hierna werden verhalen vanuit hulpverleners, ervaringsdeskundigen, ex- IC patiënten en familieleden uitgewisseld, hierin was vooral herkenning. Hierin werd met name duidelijk dat patiënt en partner de IC opname anders kunnen beleven en verwerken.  Ook in de fase wanneer je weer thuis bent. En hoe vind je elkaar als partner. Wat doet dit dan met je etc. Hoe omgaan met het verdriet ed. van andere naaste, denk aan bijvoorbeeld kinderen, kleinkinderen. Beide sprekers waren erg duidelijk en er kwamen mooie gesprekken op gang.

Elke patiënt beleefd zijn/haar opname weer anders, en gaat er later anders mee om. Ook kwam naar voren dat patiënten de begeleiding van de huisarts als zeer wisselend hebben ervaren. Sommigen gaven aan dat ze hier graag meer begeleiding/hulp hadden gehad zonder er zelf achteraan te moeten gaan.

Volgende IC- Café data: 12 september en 14 november, houd hiervoor de IC Connect site in de gaten.

Back To Top