Datum: 11 september 2023
Locatie: de Leijhoeve, Tilburg
Thema: Post Intensive Care Syndroom
Aanwezig:
5 gasten, 4 mensen van de werkgroep IC-Café, 1 IC-verpleegkundige in opleiding en 1 fysiotherapeut van de IC
Sprekers:
Inge Gnirrep (Physician Assistant) en Marieke Schoenmakers (geestelijk verzorger)
Notulist:
Liesbeth Savelsberg

Opening

Liesbeth Savelsberg, (secretaresse IC en lid werkgroep IC Café-ETZ) heet iedereen welkom en legt uit wat het programma van de avond is. Jammer dat de opkomst deze keer wat minder is. Heeft mogelijk te maken met het feit dat er nog mensen met vakantie zijn.

1e presentatie: “Post Intensive Care Syndroom” door Inge Gnirrep (Physician Assistent op de IC):

Wat is het Post Intensive Care syndroom

Inge legt aan de hand van een presentatie uit wat PICS is, wat de symptomen zijn, en geeft tips/adviezen hoe hier mee om te gaan.

Er zijn twee varianten

 • PICS bij de voormalig IC-patiënten.
 • PICS-familie: ook de naasten kunnen PICS ontwikkelen.

Symptomen PICS:

Lichamelijke beperkingen:

zoals benauwdheid, kortademigheid,, spierzwakte , pijn, vermoeidheid en minder uithoudingsvermogen

Cognitieve beperkingen:

zoals verslechtering van geheugen, planning, denksnelheid.

Symptomen PICS-familie:

Angst, depressie, PTSS, rouwverwerking

Adviezen zijn: dagboek bijhouden, foto’s maken en evt. familieparticipatie.

Adviezen/opmerkingen van de aanwezige gasten:

 • Familie van een patiënt heeft naast foto’s ook filmpjes gemaakt van de patiënt gedurende de opname. Was heel waardevol voor de verwerking.
 • Niet iedere naaste is goed in het invullen van zo’n dagboek. Een rapportage (online) vanuit de verpleegkundigen zou ook waardevol zijn! Op dit moment zijn we bezig met een dergelijk project op onze IC.
 • Het dagelijks (op een vast moment) bellen van de verpleegkundige naar de familie werd als zeer waardevol ervaren.
 • Begeleiding van de familie: we werden helemaal meegenomen in het traject. Zeer open en transparant. Geeft vertrouwen
 • De nazorgpoli: Zo fijn om als niet-patiënt de afdeling nog een keer te zien.

Er wordt een pauze ingelast om een en ander onder het genot van een kopje koffie of thee met lotgenoten te bespreken.

2e presentatie: Hoe ga je om met overprikkeling (Marieke Schoenmakers, geestelijk verzorger in het ETZ)

Marieke vertelt haar verhaal, vanuit haar eigen ervaring met de ziekte “Long covid”.

Eerst licht ze toe wat prikkels (interne en externe) zijn, wat overprikkeling is en welke soorten overprikkeling er zijn.

Interne en externe prikkels worden waargenomen door al je zintuigen. In geval van een ziekte of doorgemaakte ziekte kan dit snel teveel worden.

Ze geeft tips en adviezen die haar zelf ook heel erg geholpen hebben:

 • Zoveel mogelijk prikkels vermijden
 • Rust opzoeken (bv in de natuur)
 • Geen prikkels voor het slapen
 • Buikademhaling
 • Hulpmiddelen: koptelefoon, zonnebloemkoord (hiermee geef je aan dat je een verborgen handicap hebt), mondkapje (schept afstand)

Marieke heeft ook een boek (gedichtenbundel) geschreven: “Stilgezet”. (Hierin staan gedichten over haar ziekte, de onzekerheid en wanhoop, maar vooral ook wat haar kracht geeft om vol te houden. Herkenbaar voor iedereen die ziek is of met zieke mensen werkt.)

De avond werd om ± 21.15 u afgesloten, waarna de aanwezigen nog even met elkaar hebben nagepraat.

Het volgende IC-café vindt plaats op 6 november a.s. vanaf 19.00 u (inloop), 19.30 u (start programma).

Het thema is dan: Overgang van IC naar afdeling / Delier.

Back To Top