Tijdens de druk bezochte kerstbijeenkomst van FCIC en IC Connect op 11 december heeft mevrouw Ronnie van Diemen, Inspecteur-Generaal van de Inspectie  Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het boek Impact van intensive care in ontvangst genomen van Marianne Brackel, voorzitter van IC Connect.

In haar toespraak vertelde Ronnie van Diemen dat de IGJ in 2020 een nieuwmeerjarenbeleidsplan heeft.
Ook gaat de IGJ in dialoog met patiënten, naasten, zorgaanbieders en beroepsgroepen over de manier van toezicht houden op IC-zorg. Daarbij bespreekt de IGJ welke onderwerpen aan de orde moeten komen, bijvoorbeeld omdat deze voor patiënten en naasten waardevol zijn. Patiënten en cliënten weten steeds beter wat voor hen belangrijk is voor goede zorg. Hun ervaringen in de praktijk kunnen ook waardevol zijn voor het toezicht.
Ronnie van Diemen en de projectleider voor het toezicht op de IC  hebben met vele aanwezigen gesproken en adressen zijn uitgewisseld.

Beiden waren vol lof over de activiteiten van FCIC en IC Connect die Lilian Vloet in haar toespraak op een rijtje had gezet.
Ronnie van Diemen:” Wij zijn onder de indruk wat jullie met elkaar in slechts een beperkte tijd hebben gerealiseerd. Echt heel goed”.
Deze mooie complimenten geeft het bestuur van FCIC/IC Connect graag aan jullie allen door!

Back To Top