Het komt steeds vaker voor dat patiënten aan de beademingsmachine wakker zijn. Het is voor hen, de familie en de professionals dan een extra uitdaging om te communiceren. Op de website van FCIC is informatie toegevoegd met tips en hulpmiddelen hoe onderlinge communicatie toch mogelijk is. Het voordeel hiervan is minder frustratie voor iedereen.

In 2020 is de multidisciplinaire FCIC-projectgroep ‘Communicatie met de wakkere patiënt aan de beademing’ ingesteld. De werkzaamheden zijn gericht op een, in eerste instantie, breed geformuleerde doelstelling: het verbeteren van communicatie door en met de wakkere beademde ic-patiënt.

De projectgroep heeft inmiddels deze doelstelling uitgewerkt en concreter gemaakt. Daarbij is aangegeven welke activiteiten ondernomen kunnen worden om communicatie voor de beademde ic-patiënt makkelijker en effectiever te maken (zoals instructie en voorlichting geven en gebruikmaken van hulpmiddelen). Een adviesrapport over de ontwikkeling en het gebruik van een communicatie app is aangeboden aan de besturen van FCIC en NVIC. Ook is een animatiefilmpje (uit de serie ‘Dorien’) over communicatie in ontwikkeling goed bruikbaar.

Voor alle informatie over de activiteiten van de projectgroep tot nu toe, en over verder te ondernemen stappen, kijk op de website van de FCIC.

Heb je zelf een idee om wakkere ic-patiënten te helpen in communicatie? Spreekt verbetering van communicatiemogelijkheden voor ic-patiënten jou aan? En heb je een paar uur per maand beschikbaar om in de projectgroep bij te dragen? De projectgroep is dringend op zoek naar uitbreiding met nieuwe leden. Je kunt bijvoorbeeld helpen bij de verspreiding van de ontwikkelde en geformuleerde communicatie-adviezen. Informatie en aanmelden kan bij Margo van Mol, voorzitter van de projectgroep, via secretaris@fcic.nl.

Back To Top