LET OP: DE PRIJSUITREIKING IS VERZET NAAR 23 JUNI. LOCATIE BLIJFT HETZELFDE.

Het IC Café van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg is door de vakjury genomineerd voor de NIAZ-jaarprijs. Het IC Café in het ETZ is in december 2018 gestart en nadien zijn vele andere IC Café’s van start gegaan, gebruikmakend van het protocol en de ervaringen van de projectgroep IC Café van het ETZ, in samenwerking met FCIC en IC Connect. Van harte gefeliciteerd met deze nominatie voor alle organisatoren van het ETZ IC Café!
We wensen jullie heel veel succes bij de prijsuitreiking. De uitreiking van deze prijs is op 12 maart in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Zie hier het hele programma

Back To Top