Stichting FCIC heeft de jury én publieksprijs van PGOsupport “Impact! Met patiëntenperspectief gewonnen! Stichting FCIC wint deze prestigieuze prijzen voor haar lobby voor bekendheid van PICS en IC-nazorg voor alle IC-patiënten en voor het oprichten van patiëntenorganisatie IC Connect.

FCIC zet aandoeningen IC-patiënt op de kaart

De heftige gevolgen van een IC-opname zijn tot 2014 medisch en maatschappelijk onbekend in Nederland. FCIC zet het Post Intensive Care Syndroom krachtig op de kaart. Nu is er erkenning.

Aandacht voor een winnaar van de impactprijs 2018

Met een prijs zet PGOsupport impactvolle projecten en initiatieven in het zonnetje. Op het congres ‘impact! Met patiëntenperspectief’ won de jonge stichting Family and Patient Centered Intensive Care zowel een juryprijs als de publieksprijs. Wat is impact? Waarom valt FCIC in de prijzen?

Impact is fundamentele verandering

Het gonst van de impact. Je komt de term overal tegen. Wij spreken van impact wanneer een patiënten- of cliëntenorganisatie een blijvende verandering realiseert, waardoor de kwaliteit van zorg of leven van de achterban fundamenteel verbetert. FCIC heeft dat zeker bereikt.

Een nieuwe aandoening

“Jaarlijks komen ruim 86.000 mensen op de Intensive Care (IC) waarvan 90% overleeft. Na een jaar is nog 77% in leven. Meer dan de helft krijgt ernstige lichamelijke, cognitieve en psychische klachten specifiek door de kritieke ziekte en IC-behandeling. Jaren later zijn de klachten er nog, bovenop die van de aandoening waardoor mensen op de IC terechtkwamen”, vertelt Marianne Brackel, bestuurslid FCIC en voorzitter IC Connect.

Door de totale onbekendheid met dit Post Intensive Care Syndroom (PICS) krijgen IC-patiënten niet de juiste nazorg. En dat geldt ook voor hun naasten, die vaak psychische klachten krijgen door de traumatische ervaring (PICS-family). Een groot maatschappelijk probleem vanwege het menselijk leed, het verlies van kwaliteit van leven en de hoge kosten.

Lobby en inzet door drie-eenheid

Om PICS in Nederland op de kaart te zetten, richtte een stevige drie-eenheid FCIC op, bestaande uit de ervaringsdeskundige initiatiefnemers, een aantal vooruitstrevende zorgprofessionals (binnen en buiten de IC-zorg) en een aantal wetenschappers. “Dat verklaart een belangrijk deel van ons succes”, vervolgt Marianne, “dat we in de driehoek van patiënten, professionals en wetenschap samenwerken.”

Lees hier het volledige bericht

Back To Top