Dan heeft de Patiëntenfederatie jouw hulp nodig!

We weten inmiddels dat het hebben van meerdere (chronische) aandoeningen, multimorbiditeit of comorbiditeit genoemd, de komende jaren fors gaat toenemen.

Heb je zelf meerdere chronische aandoeningen, dan nodigen we jou uit om de vragenlijst van de Patiëntenfederatie in de link in te vullen. Dit onderzoek gaat over het hebben van meerdere aandoeningen, in hoeverre die elkaar beïnvloeden, en hun invloed op de kwaliteit van leven. En over zorgverleners, regie en regievoering en over de rol en positie van patiëntenorganisaties.

Het onderzoek is specifiek bedoeld voor mensen met meerdere aandoeningen. Is er bij jou geen sprake van meerdere aandoeningen, dan hoef je de vragenlijst NIET in te vullen.

Het onderzoek staat al online en staat tot 1 juli open. Het invullen kost je ongeveer 10-15 minuten. Je kan helaas de vragenlijst niet tussentijds opslaan, dus je zal deze in één keer moeten invullen. Dank alvast voor het invullen!

Mocht je enige onvolkomenheid of een fout opmerken in de vragenlijst, dan graag even bericht via m.degouw@patientenfederatie.nl Dan passen we dat aan.

Hier is de link: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/multimorbiditeit

De resultaten van het onderzoek worden in september gebundeld en gaan patiëntenorganisaties helpen om mensen met meerdere (chronische) aandoeningen beter van dienst te kunnen zijn.

Back To Top