Een fantastische erkenning voor IC-overlevers, de ziektste en duurste patiënten in ons land, die tot voor kort volledig buiten zicht waren na ontslag uit de Intensive Care!
Stichting Family and patient Centered Intensive Care (FCIC) won vanmiddag tijdens het PGOsupport congres“Impact! Met patiëntenperspectief” een van de drie juryprijzen (€4000) voor patiëntenorganisaties die een succesvolle lobby voerden om met inzet van patiëntenperspectief een positieve impuls te geven aan de kwaliteit van zorg en/of kwaliteit van (over-)leven.

FCIC kreeg deze prijs voor haar project: “Samen de impact van een IC-opname beperken.”
FCIC won met haar project ook de publieksprijs van €3000,-.
FCIC zal de geldprijzen besteden aan nieuwe websites om de kennis over PICS bij patiënten, naasten, professionals en wetenschappers en maatschappij verder te verspreiden.

Tot 2014 was er in Nederland geen enkele kennis hoe de 80.000 IC-ziekste en duurste patiënten per jaar hun kritieke ziekte en IC behandeling overleven. IC-overlevers kregen totaal geen IC-nazorg en het Post Intensive Care Syndroom (PICS, 2012) was binnen de gezondheidszorg en maatschappij volstrekt onbekend. Door de lobby van Stichting FCIC is er erkenning van PICS, dat nu wetenschappelijk onderzocht wordt. Er is aandacht voor familie- en patiënt gerichte IC-zorg en voor preventie van PICS. IC-nazorg begint langzaam van de grond te komen en FCIC richtte vorig jaar IC Connect op, patiëntenorganisatie voor (voormalig) IC-patiënten en naasten.

Begin 2018 heeft het Ministerie van VWS subsidie toegekend aan FCIC/IC Connect, en daarmee de IC-patiënten als een unieke patiëntengroep én PICS als nieuwe ziekte erkend.

Stichting FCIC, opgericht in 2015, is een samenwerkingsverband tussen IC-ervaringsdeskundigen, professionals en wetenschappers met het doel: “Samen de impact van een IC-opname beperken”.

Back To Top