Vandaag zal er wereldwijd een delirium studie worden gedaan. Zoveel mogelijk ziekenhuizen en instellingen zullen het aantal delirium patiënten in kaart brengen.

Ieder land heeft een eigen vertegenwoordiger en Mark van de Boogaard, onderzoeker bij Radboud UMC, vertegenwoordigt Nederland. Op deze dag wil hij proberen om van zoveel mogelijk afdelingen/ziekenhuizen het delirium probleem in kaart te brengen. Dit betekent concreet dat hij wil weten hoeveel patiënten er liggen op die dag en hoeveel een delirium hadden en hoeveel niet.

Veel patienten in onze achterban hebben een delier doorgemaakt, wat vaak een grote impact heeft op de patiënt en het systeem. Op deze manier willen wij ook aandacht geven aan dit belangrijke onderwerp.

Mark zal ons op de hoogte brengen van de resultaten wanneer deze binnen zijn.

Back To Top