De werkgroep nazorg is op zoek naar nieuwe enthousiaste leden die affiniteit hebben met de nazorg voor de voormalig IC patiënt en diens naasten.

Enkele activiteiten uit verleden en heden zijn:

  • Het maken en up to date houden van een Power Point presentatie over PICS en PICS-F
  • Het maken van een folder over PICS voor huisartsenpraktijken
  • Scholing bieden aan opleidingsinstituten en andere belangstellenden
  • Het maken van een format voor het opzetten van IC nazorgpoli.
  • Psychosociale Tool i.s.m. Patiëntenfederatie
  • Participeren in de nazorgrichtlijnen
  • Momenteel zijn we aan het nadenken over het maken van een tool voor een goede overdracht naar de verpleegafdeling

Wij zijn vanaf 2014-2015 een actief betrokken werkgroep met 4 vergaderingen per jaar. Momenteel vergaderen we om en om online en fysiek (bij PGO Support in Utrecht).
De werkgroep bestaat uit professionals met een IC verpleegkundige (nazorg) -, fysiotherapeutische – en ervaringsdeskundige achtergrond, waarbij de verpleegkundigen in de meerderheid zijn.

We willen de werkgroep graag uitbreiden met ervaringsdeskundigen (patiënten of naasten) en professionals vanuit andere vakgebieden zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten, psychologen of andere professionele achtergronden die in hun werkzaamheden te maken hebben met IC (Na)zorg.
Heb je affiniteit met en ideeën over IC (Na) zorg meld je dan aan om samen met ons na te denken over het verder verbeteren van deze zorg in Nederland. Door deelname aan de werkgroep kun je een mooie en zinvolle bijdrage leveren aan het optimaliseren van de (na)zorg aan toekomstige IC patiënten en hun naasten.

Stuur de mail om je aan te melden naar: secretaris@fcic.nl met in de cc nazorg@fcic.nl

Alvast bedankt voor je belangstelling. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Back To Top