De tijdelijke ondersteuning aan familieleden van  patiënten die tijdens de Corona crisis op de Intensive Care belanden is gestopt. Vanwege het grote besmettingsgevaar van het coronavirus tijdens de eerste golf, mochten familieleden en andere naasten van patiënten die op de Intensive Care (IC) behandeld werden, niet of slechts zeer beperkt bij de patiënt in de buurt komen. Soms zelfs niet als de patiënt overleed. Deze situatie werd door veel mensen als zeer ingrijpend en emotioneel ervaren. Op verzoek van FCIC en IC Connect bood Slachtofferhulp Nederland van 6 april 2020 tot 15 juni 2021 ondersteuning aan naasten van IC-patiënten.

In de beginperiode namen veel naasten contact op. Intussen heeft de zorg de ondersteuning van naasten zelf weer opgepakt. In 2021 hebben slechts enkele naasten zich nog gemeld voor ondersteuning bij SHN. We hebben dan ook besloten dat SHN niet meer nodig is voor deze groep. De hulplijn van FCIC en IC Connect blijft bereikbaar voor IC patiënten en naasten. Daar wordt gemiddeld 5 keer per week gebruik gemaakt.

FCIC en IC Connect en Slachtofferhulp Nederland kijken met  trots terug op hoe de naasten van IC-patiënten in de eerste golven zijn ondersteund naast de reguliere zorg, en de snelheid waarmee we deze aanvullende hulp hebben opgezet. De combinatie van psychosociale ondersteuning, brede algemene en juridische kennis en de praktische ondersteuning bleek goud waard. Want naast de psychosociale ondersteuning liepen mensen tegen veel praktische vraagstukken aan, zoals mijn man wordt wellicht wakker in Duitsland, waar haal ik een tolk vandaan?

Vanuit FCIC en IC Connect zijn we blij dat Slachtofferhulp Nederland heeft geholpen met de steun aan naasten en nabestaanden naast de bestaande hulpverlening in tijden van grote drukte. Niet alleen voor hen was de inzet van Slachtofferhulp belangrijk, maar ook voor de intensivisten en de IC-verpleegkundigen. We zijn ook blij dat vanuit de instellingen zelf, en de hulplijn van FCIC/IC Connect nu weer zelf weer voor de nodige ondersteuning gezorgd kan worden.

Back To Top