IC Café Rijnmond

Datum: 24 november 2022
Tijd: 19:30 - 21:30
Locatie: Buurtgebouw Het Palet, Duikersstraat 29, Rotterdam

Het IC Café op 24 november aanstaande heeft als thema; Terugkeer naar het arbeidsproces. Betty van Schendel, ergotherapeut en verbonden aan revalidatiecentrum Rijndam met module “terugkeer naar werk” in haar portefeuille zal spreken op deze avond. Tevens zal er een voordracht zijn van een ervaringsdeskundige, een ex ic-patiënte.

Bezoekers van de IC Café kunnen in contact komen met anderen met soortgelijke ervaringen. Er kunnen verhalen en adviezen met elkaar gedeeld worden. Dit blijkt voor veel voormalig IC-patiënten en hun naasten als zeer waardevol te worden ervaren. Zowel het ontvangen als het geven van steun kan helend zijn. De IC Café’s worden bij voorkeur buiten het ziekenhuis georganiseerd.

Toegang tot het IC-café is gratis. Aanmelding is niet noodzakelijk, maar wel handig voor de organisatie.

Voor meer informatie en aanmelding: lotgenoten@iccaferijnmond.nl

Back To Top