IC Café Utrecht

Datum: 3 november 2022
Tijd: 19:00 - 21:00
Locatie: Oranjerie van de Moestuin Maarschalkerweerd, Laan van Maarschalkerweerd 2, Utrecht

Samenwerking tussen het Diakonessenziekenhuis en het UMCU.

Tijdens deze avond willen we stilstaan bij ieders ervaringen tijdens en na de ziekte en vooral ook hoe iedereen hiermee is omgegaan. Wat doet zo’n opname met je als patiënt, maar ook met de naaste? Welke klachten hebben mensen gehad, of zijn er nog steeds?

In dit IC-café ontmoet u andere mensen die opgenomen zijn geweest op de IC van het UMCU of het Diakonessenhuis en hun naasten, maar ook IC-artsen en IC-verpleegkundigen en zijn er collegae van de fysiotherapie en medische psychologie aanwezig.

Waarom een post-IC-café?
Een verblijf op de IC is altijd een ingrijpende gebeurtenis en kent grote gevolgen voor de patiënten en hun naasten. Zo kunnen patiënten te maken krijgen met allerlei gezondheidsproblemen, zoals fysieke, cognitieve en psychische beperkingen, wat sinds 2012 wordt ondergebracht in het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Ook familieleden blijken regelmatig last te krijgen van psychische klachten (PICS-F).

Programma
19.00 uur : Aanvang en ontvangst
19.15 uur : Welkomstwoord
19.20-19.35 uur : Een intensive care opname, ervaringen van een ex-ic-patiënt
19.35-20.00 uur : Tafelgesprekken, onderverdeeld in kleinere groepen
20.00-20.20 uur : Revalidatie na ic-opname
20.20-20.50 uur : Tafelgesprekken, onderverdeeld in kleinere groepen
20.50 uur : Afsluiting

Aanmelden U kunt zich aanmelden tot en met 28 oktober via nazorgic@diakhuis.nl of telefonisch via : 088-250 5940.

Willen u en uw naaste bij deze aanmelding a.u.b. aangeven of u graag gezamenlijk deelneemt aan de tafelgesprekken (patiënten en naasten gemengd) of juist liever los van elkaar (enkel patiënten of enkel naasten). De locatie hanteert een maximum aantal gasten, plaatsing zal geschieden op volgorde van aanmelding.

Back To Top