Als patiënten op de Intensive care worden opgenomen vanwege het coronavirus/Covid-19 is er vaak sprake van ARDS,  longontsteking of sepsis. Hier vindt u informatie over de verschillende IC-behandelingen die mogelijk nodig zijn.

Voor specifieke vragen over uw persoonlijke situatie verwijzen we u naar uw huisarts of behandeld arts in het ziekenhuis.

Voor de algemene adviezen over het coronavirus/Covid-19 verwijzen we naar de websites van Coronavirus COVID-19 of naar de site van het RIVM 

Houd de agenda in de gaten of de geplande IC-Cafe’s wel doorgaan. Veel IC Cafe’s worden momenteel afgezegd.

We wensen alle patiënten die op de Intensive Care behandeld worden, hun naasten en alle professionals die hen behandelen veel sterkte toe.

Back To Top