Ruim driehonderd (acute) zorgprofessionals, wetenschappers en ervaringsdeskundigen kwamen op 12 november 2018 in de Reehorst te Ede bij elkaar.

Het doel van de dag was aandacht geven aan de gevolgen van kritieke ziekte en de behandeling van patiënten op de Intensive Care, bijvoorbeeld fysieke en cognitieve achteruitgang en symptomen van posttraumatische stress. Deze gevolgen zijn het Post-Intensive Care Syndroom(-Familie) (PICS(-F)).

PICS in beeld

De dag was ingedeeld in een plenair deel en twee sessierondes. Het programma zat vol met sprekers die de meest interessante lezingen gaven. De gevarieerde sessierondes brachten alle aspecten van PICS in beeld. De dag begon met het welkomstwoord van Niek van den Adel, dagvoorzitter en ervaringsdeskundige. Hij vertelde op een indringende manier over zijn eigen ervaring met een grapje tussendoor. Hij had in de voorbereiding ontdekt zelf ook PICS-klachten te hebben.

Drs. Marianne Brackel, voorzitter van IC Connect gaf diepgang over PICS en PICS-F. Waarom wordt het nog niet herkend en was het tot begin dit jaar in ons land nog niet erkend? Vóór 2013 kwam de term PICS niet eens voor in ons land. Daarna gaf Dr. Marike van der Schaaf uitleg over bewegingsprogramma’s in relatie tot PICS en Prof. dr. Diederik van Dijk over de stand van zaken rondom IC nazorg in Nederland en de ontwikkeling van de toekomstige richtlijn “IC-nazorg en revalidatie”.

Tussentijds werd er een gevarieerd programma met workshops gepresenteerd met een grote variatie aan thema’s gerelateerd aan PICS zoals revalidatie, IC nazorg, omgaan met PICS, gezamenlijke besluitvorming, delier, Monitor-IC, familieparticipatie, stress en de inzet van virtual reality. 
In de middag stond een smakelijke lunch uitgestald en kon iedereen een kijkje nemen bij de stands.

Dr. Lilian Vloet, voorzitter van stichtingFCIC, gaf inkijk in de ontstaansgeschiedenis, de werkgroepen en doelstellingen van FCIC en IC Connect en de behaalde mijlpalen. De nieuwe website van IC Connect www.icconnect.nl ging live, de nieuwe folderlijn en IC Connect poster werden gepresenteerd en het filmpje over PICS(-F) werd getoond. Dr. Margo van Mol gaf een overzicht van de kennis en aanpak bij PICS in het buitenland: “gluren bij de buren”. Mooi intermezzo was het vioolspel van IC-ervaringsdeskundige Suzanne Groot van MuzIC, een projectgroep van FCIC. MuzIC brengt live muziek op de IC. Suzanne speelde een prachtig stuk voor een doodstille zaal.

Vuur aan de schenen in de paneldiscussie

Aan het eind van de dag gingen de voorzitters van de NVIC, de V&VN-IC en van IC Connect, een vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en de hoofdinspecteur IC van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd met elkaar in discussie. De verhitte discussie draaide niet om de problemen van het PICS(-F) heen; de hand werd in eigen boezem gestoken.
De vertegenwoordigers maakten mooie beloftes voor de toekomst. Zo zouden ervaringsdeskundigen niet moeten hoeven ‘shoppen’ voor de juiste zorg; er moet matched care zijn: goede zorg bieden op één plek. Ook waren ze het met elkaar eens dat het “laaghangend fruit” geplukt moet worden voor een stap in de goede richting: de makkelijk te organiseren zaken zoals scholing over PICS(-F) aan collegae door de aanwezigen. De prioriteiten van dit moment zijn: erkenning geven aan en zorgen voor PICS(-F)-ervaringsdeskundigen. Vanuit het publiek werd gereageerd met een mooie afsluiter: “De ervaringsdeskundigen, IC verpleegkundigen en wetenschappers zouden hun krachten kunnen bundelen. Als dat zou gebeuren, kan niemand meer om PICS(-F) heen.” De ervaringsdeskundigen werd tijdens de discussie de gelegenheid geboden er voor te kiezen om in een rustige ruimte lotgenotencontact te zoeken. Ongeveer 40 gasten maakten hiervan gebruik.

Het eerste congres was een daverend succes met een geweldige opkomst. Het was een dag van reflectie en erkenning en voor zowel professionals als ervaringsdeskundigen een waardevol programma. Een dag om PICS(-F) voor eens en altijd midden in de gezondheidszorg en maatschappij te plaatsen.

Back To Top