Wij zijn blij dat de volgende organisaties besloten hebben om op hun website informatie over IC Connect te vermelden:

  • Nederlandse Brandwonden Stichting
  • Endometriose Stichting
  • Stichting Veteranenziekte
  • Stichting Kind en Ziekenhuis
  • Stichting Aortadissectie Nederland

Wij zijn hen zeer dankbaar en hebben in ruil hiervoor ook op onze website een vermelding opgenomen, inclusief logo en link. Zo helpen we elkaar, maar bovenal onze gedeelde doelgroep om eerder de juiste informatie en hulp te vinden.

Als patiëntenorganisatie zetten wij ons namelijk in voor alle mensen die een IC-opname hebben meegemaakt, ongeacht de oorzaak. En of zij nu zelf op de IC hebben gelegen, of naaste zijn van iemand die is opgenomen.

Een IC-opname speelt vaak een levensreddende rol, maar de opname zelf kan helaas ook langdurige klachten veroorzaken. Ook als partner of familielid kun je problemen ervaren als gevolg van een IC-opname. Dit noemen we het Post Intensive Care Syndroom (PICS), of PICS-F voor familie. Van alle ongeplande IC-opnames krijgt 70% van de patiënten PICS-klachten

We merken vooral ook dat veel patiënten teruggrijpen naar de diagnose waarvoor ze zijn opgenomen: daar zoeken ze de klachten, want daar zijn de klachten ontstaan. Maar een ic-opname is diagnose overstijgend. Als zij sneller en beter geïnformeerd worden over het bestaan van het Post Intensive Care Syndroom, kunnen ze ook eerder passende hulp krijgen.

Daarom willen we het liefst met zoveel mogelijk andere (patiënten)organisaties samenwerken. Hoe meer mensen op de hoogte zijn van de impact van een IC-opname, hoe groter de kans dat de bijbehorende klachten (h)erkend worden. En hoe eerder dat gebeurt, hoe beter.

Daarom willen we graag ook andere organisaties vragen om onze informatie en contactgegevens op hun website te zetten. Wil je IC Connect ook vermelden op jouw website? In de brief hieronder staat alle benodigde informatie en beeldmateriaal.

Download de brief

Back To Top