IC-café Ede: Delier

Datum: 18 september 2023
Tijd: 19:00 - 20:30
Locatie: Stichting Bethanië, Platteelhof 3, Ede

Uit gesprekken met voormalig IC-patiënten en hun naasten blijkt dat er na een IC-opname soms behoefte is aan het delen van ervaringen met lotgenoten en het uitwisselen van informatie. Daarom organiseren wij het IC-café.

Het IC-café is een ontmoetingsplek voor voormalig IC-patiënten, familie en/of naasten. De avond start altijd met een korte presentatie. De thema’s wisselen per avond, maar hebben altijd betrekking op de IC. Na de presentatie is er de mogelijkheid om uw ervaringen te delen over periode van het ziek zijn, de IC opname en over de periode daarna.

Bij het IC-café zijn altijd zorgprofessionals van de Intensive Care aanwezig.

Het komend IC-Café zal gaan over het thema delier. De geriater zal een toelichting geven op dit thema.

Wij hopen u op maandag 18 september a.s. te zien.

Voor de volgende data van het IC Café kijk u op de volgende website www.fcic.nl – (agenda- Ic connect bij Ic café Ede voor verdere info)

We sluiten deze mail af met de opmerking dat iedereen op zijn of haar eigen manier invulling geeft aan de intense ervaring die een IC-opname kan geven. Wij kunnen ons ook voorstellen dat u op dit moment geen behoefte heeft aan lotgenotencontact. Mocht u deze behoefte op later moment wel hebben, dan raden wij u aan om de site www.icconnect.nl te raadplegen voor de volgende data van het IC café bij u in de buurt.

Back To Top