IC Café Rijnmond Geheugen en concentratieproblemen na een IC-opname

Datum: 15 juni 2023
Tijd: 19:30 - 22:00
Locatie: Buurtgebouw Het Palet, Duikersstraat 29, Rotterdam

Marike Bruinsma is Gezondheidszorgpsycholoog en relatie & gezinstherapeut, zij is werkzaam in het Maasstadziekenhuis bij Medische Psychologie. Deze avond staat zij stil bij de mogelijke psychische gevolgen van een (langdurige) IC opname. Wat betekent dit voor je dagelijks leven en hoe kan je hier samen met je belangrijke naasten mee omgaan?

Inloop: 19:00
Het IC Café wordt georganiseerd door en voor voormalig IC patiënten en hun naasten in samenwerking met professionals. Aan de hand van diverse thema’s kunnen we dieper ingaan op de uitdagingen na een IC opname. Bij deze bijeenkomsten willen we informatieverstrekking en gezelligheid hand in hand laten gaan. De avond wordt ingeleid door een ervaringsdeskundige en/of een professional met een inleiding over een bepaald thema, zoals PICS, delier of andere voorkomende problemen.

Bezoekers van het IC Café kunnen in contact komen met anderen met soortgelijke ervaringen. Er kunnen verhalen en adviezen met elkaar gedeeld worden. Dit blijkt voor veel voormalig IC-patiënten en hun naasten als zeer waardevol te worden ervaren. Zowel het ontvangen als het geven van steun kan helend zijn. De IC Café’s worden bij voorkeur buiten het ziekenhuis georganiseerd.

Toegang tot het IC-café is gratis. Aanmelding is niet noodzakelijk, maar wel handig voor de organisatie.

Extra informatie over het onderwerp en spreker volgen nog.

Voor meer informatie en aanmelding: lotgenoten@iccaferijnmond.nl

Back To Top