IC Café Rijnmond Zingeving en kwaliteit van leven

Datum: 7 maart 2023
Tijd: 19:00 - 21:30
Locatie: Buurtgebouw Het Palet, Duikersstraat 29, Rotterdam

Algemeen

Het IC café wordt georganiseerd door en voor voormalig IC patiënten en hun naasten in samenwerking met professionals. Aan de hand van diverse thema’s kunnen we dieper ingaan op de uitdagingen na een IC opname. Bij deze bijeenkomsten willen we informatie- verstrekking en gezelligheid hand in hand laten gaan. De avond wordt ingeleid door een ervaringsdeskundige en/of een professional met een inleiding over een bepaald thema, zoals PICS, delier of andere voorkomende problemen.
Bezoekers van het IC café kunnen in contact komen met anderen met soortgelijke ervaringen. Er kunnen verhalen en adviezen met elkaar gedeeld worden. Dit blijkt voor veel voormalig IC-patiënten en hun naasten als zeer waardevol te worden ervaren. Zowel het ontvangen als het geven van steun kan helend zijn. De IC café’s worden bij voorkeur buiten het ziekenhuis georganiseerd.

Zingeving en kwaliteit van leven

Een opname op de IC is bijna in alle gevallen een breukervaring. Een indringende gebeurtenis die inbreekt in de normale orde van het leven. Juist in de periode na de IC wordt vaak duidelijk dat de kwaliteit van het leven veranderd is. Er zijn dingen verschoven en veranderd, vaak voor langere tijd. Voor patiënten maar ook voor naasten.
In deze bijeenkomst staan we stil bij de kwaliteit van leven na de IC en hoe dit raakt aan de zingeving van het bestaan. Breukervaring hebben impact op daarop. Hoe geef je je ervaringen met de IC – als patiënt of als naaste – een plek in je levensverhaal? Wat betekenen ze voor de relaties met anderen om je heen? Hoe hervind je je oude doelen in het leven weer? Soms moet je nieuwe doelen vinden, hoe doe je dat?
Deze avond staan we stil bij al dit soort vragen. Wat is kwaliteit van leven eigenlijk? En hoe kunnen we ingrijpende gebeurtenissen een plek geven? Dit doen we aan de hand van een korte inleiding en onderling gesprek en uitwisseling.

Toegang tot het IC-café is gratis.
Aanmelding is niet noodzakelijk, maar wel handig voor de organisatie.

Voor meer informatie en aanmelding: lotgenoten@iccaferijnmond.nl

Back To Top