IC Café Rijnmond Psychische klachten/mentale weerbaarheid

Datum: 5 oktober 2023
Tijd: 19:30 - 22:00
Locatie: Buurtgebouw Het Palet, Duikersstraat 29, Rotterdam

Inloop: 19:00
Het IC Café wordt georganiseerd door en voor voormalig IC patiënten en hun naasten in samenwerking met professionals. Aan de hand van diverse thema’s kunnen we dieper ingaan op de uitdagingen na een IC opname. Bij deze bijeenkomsten willen we informatieverstrekking en gezelligheid hand in hand laten gaan. De avond wordt ingeleid door een ervaringsdeskundige en/of een professional met een inleiding over een bepaald thema, zoals PICS, delier of andere voorkomende problemen.

Bezoekers van het IC Café kunnen in contact komen met anderen met soortgelijke ervaringen. Er kunnen verhalen en adviezen met elkaar gedeeld worden. Dit blijkt voor veel voormalig IC-patiënten en hun naasten als zeer waardevol te worden ervaren. Zowel het ontvangen als het geven van steun kan helend zijn. De IC Café’s worden bij voorkeur buiten het ziekenhuis georganiseerd.

Toegang tot het IC-café is gratis. Aanmelding is niet noodzakelijk, maar wel handig voor de organisatie.

Remy Jacobs gaat aan de hand van kunst en gedichten in op de vraag wat beelden en angsten met je doen.
Hij zal ons aan de hand van een powerpointpresentatie meenemen om na te denken en te praten over beelden, sensaties, geluiden en gevoelens die tijdens de opname op de IC kunnen langskomen
en we zullen op zoek gaan naar betekenissen die we er zelf aan kunnen geven. Er zal aandacht zijn voor het mogelijk traumatische aspect van een opname en wat dit betekent voor jezelf, je omgeving en het herstelproces.

Remy Jacobs (1969) is geestelijk verzorger in het IJsselland Ziekenhuis
Hij maakt naast zijn werk ook gedichten en is als acteur en maker betrokken geweest bij diverse theaterproducties, waaronder de autobiografische voorstelling: “Als ik de liefde niet heb”, met Marjolijn van Heemstra 2014-2016.

Voor meer informatie en aanmelding: lotgenoten@iccaferijnmond.nl

Back To Top