Mijn naam is Hanneke Oonk, op uitnodiging van Daphne heb ik een ervaringsverhaal over de begeleiding van cliënten met PICS-F geschreven voor IC Connect.

Algemene informatie
Cliënten in mijn praktijk hebben geen verwijzing nodig van de huisarts en kunnen zelf contact met mij opnemen. Doorverwijzers zijn bijvoorbeeld; GGZ instellingen, revalidatiecentra, huisartsen, IC nazorgpoli’s, vanuit de media, IC Connect en eigen zoektocht. Vergoeding vindplaats vanuit de aanvullende zorgverzekering, de werkgever of het WMO. Ik zal a.d.h.v. één casuïstiek beschrijven wat ik voor de cliënt met PICS-F gerelateerde klachten kan betekenen. Voor mij is iedere cliënt uniek dus ieder traject verloopt ook anders. Ik behandel zowel de voormalig IC patiënt, de familie en ook gezamenlijk.  Doordat ik als verpleegkundige op de IC en nazorg poli gewerkt heb is mijn kennis hierover aanvullend in het traject.

Het eerste gesprek dient ter kennismaking en onderzoek ik wat ik kan betekenen voor de cliënt. Het belangrijkste is dat er een wederzijdse klik is. In deze situatie spreek ik online af met de voormalig IC patiënt, haar partner zit bij het eerste gesprek. De energie is te beperkt en de afstand te groot om in de praktijk af te spreken.

Cliënt heeft 5 jaar geleden met een dubbelzijdige longontsteking op de IC gelegen en vertelt wat er gebeurd is en wat zij nog weet. Daarnaast vertelt zij wat er na de IC opname allemaal voorgevallen is en wat nu de aanleiding is geweest om contact met mij op te nemen.  Al snel blijkt dat de cliënt worstelt met een onzorgvuldig nazorgtraject en nog weinig begeleiding heeft ontvangen gericht op PICS. Zij geeft aan van de Balanstraining gehoord te hebben maar dit niet in een groep te willen doen. Na verdere uitleg over de Balanstraining en de te verwachten verbeteringen voor haar, start zij een individuele Balanstraining online. Ik stuur haar het werkboek per post op en om de twee weken hebben we een afspraak. Omdat het individueel is kan zij haar eigen tempo bepalen en dat zorgt voor eigen regie.

Cliënt is tussen de gesprekken door met onderbouwende opdrachten bezig die verwerkt zijn in het werkboek zodat zij de vragen en ervaringen tijdens het volgende gesprek kan stellen. Langzaamaan begint zij meer inzicht te krijgen in haar PICS gerelateerde klachten en wat chronische stress hierin bijdraagt. Uitgebreid wordt ingegaan op het thema stress, wat merk je daarvan, wat is van invloed, hoe was je gewend ermee om te gaan, hoe is dat nu. Uitleg wat veelvuldig voorkomt, wat anderen ervaren geeft troost. Ik breng cliënt in contact met een andere ervaringsdeskundige. De meditaties zorgen voor inzichten, rust en zijn ijkpunten op haar dag. Haar angsten zijn stukken minder en zij heeft handvatten gekregen om ermee om te gaan. Na 7 gesprekken ronden we de Balanstraining af. Cliënt merkt dat zij meer energie heeft, haar activiteiten op een dag beter kan verdelen. Cliënt heeft grote vorderingen gemaakt met het stellen van grenzen en het communiceren naar anderen. Zij begrijpt zichzelf beter en accepteert hierdoor de klachten en beperkingen meer. Haar man en zoon zien dit ook in haar terug, waardoor er voor hen ook minder zorgen zijn.

Zij geeft aan toch verder te willen en met EMDR bepaalde situaties te willen behandelen. Cliënt heeft nu meer energie en is instaat om naar de praktijk te komen. Na vier afspraken met EMDR heeft zij rust gekregen in de terugkomende nare herinneringen en sluiten we dat af. Cliënt geeft aan 1 keer per maand nog een gesprek te willen ter ondersteuning en deze dienen voor de “zekerheid”. Na nog eens 3 gesprekken ronden we het traject af. Zij heeft vertrouwen en maakt plannen voor haar toekomst.

Wil je meer informatie over wat ik doe, of een afspraak maken? Kijk dan eens op mijn website: www.gezondheidszorgcoach.nl

Back To Top