Bewegen na een IC opname

19:00u: zaal open (koffie/thee/cake)

Aantal deelnemers; 15
Professionals: Ergotherapeut Anne van Heijnsbergen, Revalidatiearts Lieke Gijsbers.
Fysiotherapeut MMC: Danique Batenburg,
Fysiotherapeut CZE Janneke Adams.

19.30u: Opening dagvoorzitters Mariëm en Jolanda.
19.35u: Indeling en programma van de avond

19.40- 19.50u: 1e spreker Revalidatiearts Lieke Gijsbers Catharina ziekenhuis.

Wat doet een revalidatiearts?

Richten zich op opheffen/verminderen en evt. voorkomen gevolgen opname.
Functionaliteiten versus aandoeningen. Participatie, terugkeer in de maatschappij.

Wat doen ze op de IC?

Langdurige opnames, hersenletsel, dwarslaesie of groot trauma.
In kaart brengen huidig functioneren, mobiliteit, zelfzorg, communicatiemogelijkheden.
Hoe functioneerde iemand voor de opname? Hoe is de omgeving, partner, netwerk, woonomgeving etc.
Wat is er nodig om weer veilig naar huis te kunnen of anders wat haalbaar is?
Kijken naar deconditioneren, krachtsverlies, gevoelsstoornissen bij polyneuropathie en zenuwbeschadigingen.
Belastbaarheid, dagschema maken.
Mentale gesteldheid en verwerking (somberheid, ideeën over toekomst)
Psychisch trauma en angst, herbelevingen en slaap bijvoorbeeld.

Na de IC

Herstel, overgang IC naar verpleegafdeling, begeleiding zowel patiënt als naasten.
Verwerking kritieke ziekte (zowel partner en naasten als patiënt)

Na traject

Afhankelijk van specifieke klachten
Pre morbide functioneren à wat wil/kan iemand aan.
Doelen van de patient àsamen vaststellen.

Belastbaarheid

Mogelijkheden netwerk, opvang en inzet van naasten.

GRZ-revalidatie
In verpleeghuis, valt onder specialist ouderengeneeskunde
Doel veilig terug naar huis
In principe maximaal 3 maanden.

MSR (medisch specialistische revalidatie)
Bijv. Blixembosch, is vaak intensiever.
Doel ook weer veilig terug naar huis.

Naar huis niet haalbaar?

WLZ (Wet langdurige zorg) verpleeghuis?
ZZP gb

Na traject vanuit huis:

Thuiszorg
Begeleiding revalidatiearts

  • Poli afspraak
  • Regiehouder
  • CZE/MMC/Blixembosch
 • Zetten therapie in 1e lijn uit, psychologisch, ergo, FT, Logopedie, hoe en wat en wanneer.

Poliklinische interdisciplinaire revalidatie bij Blixembosch:

 • Verschillende paramedici
 • O.l.v. revalidatiearts
 • Enkele weken tot maanden
 • 2- 3 x pw enkele uren in het revalidatiecentrum
 • Bespreking 1 x 4/6 wkn
 • Specifieke aandacht voor:
  • Schoenvoorziening (hulpmiddelen, beugels etc.)
  • Hulpmiddelen voor thuis en mobiliseren.
  • Verwerking
  • Betrekken naasten
  • Evt. werkhervatting

Inbreng casus, revalidatiearts brengt een casus in als voorbeeld hoe een traject en na traject kan lopen, vanaf opname IC tot ontslag en welke paramedici worden ingezet.

19.50 – 20.10 Ervaringen uitwisselen over hoe het herstel met de aanwezige deelnemers is verlopen.

Door enkele deelnemers worden ervaringen gedeeld m.b.t. de overgang vanuit IC/MC naar afdeling, zowel positief als negatief.

Professionals geven aan dankbaar te zijn met alle ervaringen, hier kan weer van geleerd worden.

Hierna gaan we in groepjes werken met de deelnemers. Er worden ervaringen uitgewisseld m.b.t. verloop en ontslag IC/MCà afdeling en naar huis of revalidatiecentrum. Verschillende ervaringen, zowel positief als negatief. Wat opvalt is dat vooral de persoon die aan bed komt of die de patient bejegent een belangrijke factor is.

Ervaringen worden per groepje op grote vellen papier geschreven, enkele ervaringen zijn;

 • De kleine winstmomentjes die men ervaart op de IC, bijvoorbeeld het weer kunnen praten, bewegen, rechtop zitten, oefenen met de bedfiets.
 • Men is veelal bezig met het lichamelijke herstel, mentaal volgt daarna, het besef van wat er nu allemaal is gebeurd.
 • Accepteren dat niet alles meer kan zoals voorheen.
 • Bewuster kiezen, grenzen opzoeken, op tijd rust nemen, eigen regie!

20.10 – 20.30u Pauze

20.30 – 21.45 u Presentatie Fysiotherapeuten MMC en CZE. Danique Batenburg MMC en Janneke Adams CZE

Zij hebben een spel bedacht met vragen waarbij de deelnemers naar een antwoord moeten lopen, A, B of C.

Enkele wetenswaardigheden die duidelijk werden zijn:

 • De gemiddelde volwassene zit per dag is 9,1 uur, dus belangrijk dat men meer gaat bewegen.
 • Hoeveel spiermassa verliest een gezonde volwassene tijdens een 10-daagse opname à 10-15%. Gaat snel achteruit, weinig bewegen, ondervoeding.
 • Hoeveel minuten beweegt de gemiddelde ziekenhuispatiënt per dag? 4-7 minuten per dag, dus erg weinig.
 • Hoeveel spiermassa verliest een persoon gemiddeld tussen het 50e en 70e levensjaar à 30%.

Spierzwakte à 1 week bedrust is ongeveer 1,4 kg verlies aan spiermassa, duurt weer weken voordat dit er weer aan getraind is.

Door operatie, medicatie, inactiviteit, ouderdom en ziekte.

Functieherstel spieren duurt > 1 jaar, als het al helemaal terugkomt op het oude niveau.

Presentatie:

Revalidatie begint op de IC (bedfiets, zowel actief als passief), mobiliseren in stoel, oefenen met FT met rollator. Handknijpkracht, gevoel, balans testen. Werken naar zelfredzaamheid. Vanuit revalidatie worden weer hogere doelen gesteld.

IC is topsport; dagelijks trainen, voeding (eiwitrijke voeding), rust, teamwork (samenwerking verschillende disciplines).

Hoe nu verder na de ziekenhuisopname?

Naar huis (zelf trainen) of onder begeleiding FT in eerste lijn, beweegcoach (maakt oefenprogramma op maat).
Klinische revalidatie
Poliklinische revalidatie

Bij al deze mogelijkheden is de verhouding belasting/belastbaarheid heel belangrijk à wat doe ik, versus wat kan ik? Balans!
Balans is nodig om overbelasting te voorkomen maar ook onder belasting, dit ook om de motivatie te behouden, de prikkel.

Wat kun je aanpassen?

 • Zwaarte van de activiteit
 • Verdelen van activiteiten
 • Pauzes nemen
 • Nachtrust
 • Belastbaarheid vergroten d.m.v. trainen.

Inspanning en ontspanning (wandelen of kruiswoordpuzzel op de bank, is per persoon verschillend)

Fysiek en mentaal
Voor iedereen kleine, haalbare doelen stellen, vier de successen!

Belang van bewegen en trainen:

 • Meer energie
 • Versterken spieren, botten en gewrichten
 • Beter opbouwen conditie
 • Sterker immuunsysteem
 • Verbetering kwaliteit van leven
 • Dagelijkse activiteiten gaan makkelijker
 • (Vaak) minder somber zijn

Vormen van bewegen:

 • Matig intensief bewegen, 20 tot 30 minuten aaneengesloten
  • Vermoeid worden
  • Warm krijgen
  • Wel een goed gesprek kunnen blijven voeren
 • Intensieve krachttraining 30-60 minuten
  • Minstens 2 x per week
  • Verbeteren van spierkracht
  • Hersteltijd van intensieve krachttraining is ongeveer 48 uur.

Belangrijk dat je iets doet wat bij je past, dan heeft het ook zin.
Maak een aanpak op maat.
Persoonlijke voorkeur
Revalidatiedoelen.
Combinatie van uithoudingsvermogen en kracht.
Cognitieve problemen moeite hebben met plannen/organiseren à wat heb ik nodig om toch optimaal te kunnen trainen.

1 x per week trainen is onderhoud

2 x per week is licht opbouwen

3 x per week is ideaal om op te bouwen (moet wel haalbaar zijn)

Beweegtips:

 • Elke vorm van bewegen telt en heeft een positief effect
 • Doe wat bij je past, binnen je eigen grenzen
 • Maak bewegen een vast onderdeel van je dagelijks leven
 • Voorkom veel stilzitten
 • Samen bewegen

Vergoeding fysiotherapie is afhankelijk van eigen zorgverzekering. Zit niet in basisverzekering, valt onder de aanvullende verzekering.

21.45 u-21:50u: Plenaire terugkoppeling van groepswerk is i.v.m. uitloop niet gedaan, wel gevraagd of er nog iemand iets aan wil toevoegen. Sommige deelnemers willen de presentatie graag via de mail ontvangen. Reacties zijn erg positief, vooral de praktische adviezen en wetenswaardigheden worden gewaardeerd.

21.50 uur Bedanken deelnemers en sprekers. Afsluiting van de avond. Deelnemers worden uitgenodigd om aan de bar nog een drankje te nuttigen.

22.00u: Sluiten zaal

Back To Top