Datum: 22 mei 2023
Locatie: Stichting Bethanië, Ede
Thema: De Intensive Care overleefd, en dan?

Aanwezigen

  • IC verpleegkundigen ZGV Nellie Vlijm, Anne van Asselt
  • Intensivist ZGV Barbara Festen
  • Stuurgroep Mart Lenoire, Bert vd Gronden, Rijma Roozemond 
  • Communicatiemedewerker ZGV Marion Beumer 
  • Maatschappelijk werk ZGV Coby Marchal 

Programma

De opkomst was erg goed.

Naast een groot aantal ex-IC patienten waren ook een aantal naasten meegekomen.

Na koffie, thee en koek heette Nellie iedereen hartelijk welkom en gaf aan blij te zijn met de grote opkomst.

Ze gaf daarna het woord aan intensivist Barbara Festen. Zij hield een indrukwekkende presentatie over het post intensive care syndroom, ook wel PICS genoemd.

Dit syndroom bestaat uit nieuwe of verergerende problemen op lichamelijk, cognitief en / of psychisch terrein, ontstaan na het doormaken van een kritieke ziekte en die blijven bestaan na verblijf op een IC afdeling. Ook naasten van patient kunnen klachten ontwikkelen ten gevolge van het ernstig ziek zijn / opname op intensive care. Dit heeft PICS-familie (PICS-F).

In de jaren ‘70 was reeds bekend dat IC overlevenden last konden hebben van spierzwakte en beperkingen in cognitief functioneren. Het duurde echter tot 2012 voordat er een overkoepelende term (PICS) kwam voor deze problematiek.

Tijdig herkennen en erkennen van klachten en goede begeleiding hierbij zijn essentieel bij dit syndroom.

De aanwezigen beamen en herkennen veel van wat Barbara in haar voordracht schetst.

Na de pauze met een drankje neemt Mart van de stuurgroep nog even het woord en vat de avond samen.

Hij lokt vragen uit en vraagt om nieuwe onderwerpen voor het volgende IC café.

Daarna is er ruimte voor vragen / discussie. Sommigen aanwezigen vragen zich af waarom huisartsen geen uitnodiging krijgen. Meerdere ex ic patiënten geven aan dat overgang naar verpleegafdeling groot blijft (“ik kon mijn eigen haren niet kammen door de spierzwakte” ), men wil graag weten waar men op IC gelegen heeft. Door de ernst van ziekte / delier / medicatie is IC opname vaak “een zwart gat”) Daarom worden mensen, die ernstig ziek geweest zijn en op IC gelegen hebben uitgenodigd voor een bezoek aan de poli IC nazorg, dit vindt doorgaans 3-4 maanden na IC ontslag plaats. Ook hun naasten kunnen meekomen naar dit polibezoek. Ook zij kunnen ten gevolge van een IC opname van patiënt klachten overhouden op psychisch vlak, het eerdere genoemde PICS-F.

Als laatste werd benoemd dat het liggen op een box prettiger is dan een zaalbed. Meer privacy, meer rust. Belangrijke zaken voor een kritiek zieke patiënt, we kijken uit naar onze nieuwe IC.

Volgend IC café Ede staat gepland voor 18 sept 23 en 20 nov 23. Onderwerpen volgen.

Voor meer info: kijk op site www.fcic.nl

Back To Top