Aansluitend aan het symposium “PICS; (her)ken jij het?” op 12 november a.s. wordt de invitational conference voor de Richtlijn IC nazorg en revalidatie gehouden.

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) starten begin volgend jaar met de ontwikkeling van de richtlijn Nazorg en revalidatie van intensive-carepatiënten. In het kader hiervan vindt de invitational conference plaats.

Achtergrond richtlijn

Het doel van de richtlijn is om de bekendheid van post-intensive care syndroom (PICS) bij zorgprofessionals te vergroten en de knelpunten in de zorg van patiënten met dit syndroom te bepalen. PICS is een verzamelwoord voor de lichamelijke, cognitieve en psychische klachten die patiënten kunnen hebben na een IC-behandeling. IC-patiënten hebben zeer verschillende onderliggende ziektes en keren na ontslag van de IC terug bij uiteenlopende poortspecialismen terug. Hierbij vallen oud IC-patiënten die intensieve revalidatie en nazorg nodig hebben vaak tussen wal en schip. Een belangrijke reden hiervoor is de onbekendheid van patiënten en zorgverleners met het post-intensive care syndroom.

De heer Prof. Dr. D. van Dijk, anesthesioloog-intensivist in het UMC Utrecht is namens de NVIC bereid gevonden het voorzitterschap van de richtlijncommissie op zich te nemen. Andere verenigingen die gevraagd zijn om te participeren in de werkgroep zijn:

  • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
  • Nederlandse Intensivisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging van Anesthesiologie (NVA)
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN-IC)
  • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
  • Stichting Family and patient Centered Intensive Care
  • Patiëntenorganisatie IC Connect

Financiering voor de ontwikkeling van de richtlijn is aangevraagd bij de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Invitational conference

De NVIC organiseert op 12 november een invitational conference om belanghebbenden te horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. Deze knelpuntenanalyse is bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de problematiek in de praktijk. De richtlijnwerkgroep betrekt de uitkomsten van de invitational conference bij het definitief vaststellen van de uit te werken onderwerpen van de richtlijn. Voor deze bijeenkomst worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp.

Back To Top