In de zomer is er keihard gewerkt om de subsidieaanvraag bij het Fonds PGO (patiënten-en gehandicaptenorganisaties) van het Ministerie van VWS op tijd in te dienen. Wij zijn daarbij met raad en daad ondersteund door PGO-support. Fonds PGO geeft alleen nog maar bij hoge uitzondering subsidie aan nieuwe patiëntenorganisaties, cruciaal daarbij is of het om een nieuwe aandoening of beperking gaat. Hartverwarmend was de brede steun die wij kregen om aan te tonen dat het Post Intensive Care Syndroom (PICS) bij patiënten en naasten (PICS-F) aan dat criterium voldoet. Alle 18 Nederlandse hoogleraren Intensive Care, de NVIC, de V&VN IC, de Patiëntenfederatie en zelfs de Europese Intensivistenvereniging (ESICM) schreven hiertoe een steunbrief met argumentatie naar de beide Directeuren Generaal van VWS.

Sinds 1 oktober wachten we met grote spanning op bericht van het Fonds PGO. We horen dat het Ministerie van VWS onze aanvraag serieus en met aandacht in behandeling heeft.

We hopen van harte dat de subsidie toegekend wordt. Niet alleen om de financiële ruimte waarmee we IC Connect kunnen gaan vormgeven, maar vooral voor de erkenning van PICS(-F) en voor de grote patiëntengroep en naasten voor wie IC Connect zich wil inzetten.

Zodra we bericht krijgen over de toewijzing van subsidie, laten we u dit weten.

Back To Top