Op 11 november 2017 ontmoetten een kleine 70 ex-IC-patiënten, naasten, bestuurs-en kerngroepleden van St. FCIC elkaar tijdens de eerste Lotgenotendag van IC Connect. Wij maakten kennis met vele nieuwe oud-IC-patiënten en naasten die eerder hadden aangegeven hun IC-ervaringsdeskundigheid in te willen zetten voor IC Connect. Na een welkomstwoord door Lilian Vloet, voorzitter FCIC, gaf de voorzitter van IC Connect Marianne Brackel een lezing over PICS(-F) en ontwikkelingen ten aanzien van IC–nazorg.

Mel Major, promovenda en fysiotherapeut aan de HvA/AMC vertelde over haar kwalitatieve onderzoek bij 35 ex-IC-patiënten en naasten in haar lezing: ‘Zie me, zoals ik ben’. Hoe complexiteit niet gezien wordt tijdens ontslag uit het ziekenhuis”:

Onder leiding van Hans Evers, geestelijk verzorger van de IC LUMC werden in drie wervelende interactieve sessies de belangrijkste ervaren knelpunten in de IC-nazorg besproken en oplossingen daarvoor aangedragen.

Na de lunch, waarbij volop ruimte was voor lotgenotencontact, werd in verschillende groepen nagedacht over communicatie/website/fondsenwerving, IC Café, inzet van ervaringsdeskundigheid bij lezingen en scholingen en bij wetenschappelijk onderzoek, IC-hulplijn en belangenbehartiging. Na afloop was er de mogelijkheid om het Spoorwegmuseum te bezoeken.

Een geweldig eerste ontmoetingsdag, die naar de reacties achteraf volledig aan het doel heeft beantwoord: voorlichting-lotgenotencontact-op weg naar “samen de impact van een IC-opname beperken”.

Wij zelf waren onder de indruk van de heftige verhalen die we hoorden over de doorgemaakte kritieke ziekten en over alle eenzame ervaringen na de IC.

Back To Top