Na een eerste succesvol ic-café Dordrecht op 20 februari 2020, net voor de corona pandemie georganiseerd te hebben, vond op 10 mei 2023 een vervolg plaats.

Het was een informatieve lotgenotenavond, waarin het onderwerp delier centraal stond.

Spreker op de avond was Intensivist Michael Frank.

Het evenementen bureau en de afdeling communicatie van het ASz waren betrokken betreft de organisatie en PR op alle social mediakanalen en digitale aanmelding.

Er werden ongeveer 100 deelnemers persoonlijk uitgenodigd via de e-mail. Daarnaast werd er aandacht geschonken op alle social mediakanalen van het ASz, denk hierbij aan de eigen website, Instagram, Facebook, LinkedIn. Ook werd er een bericht in AD de Dordtenaar geplaatst.

Via een digitale aanmeldlink konden deelnemers zich kosteloos aanmelden, waardoor we een goed overzicht hadden van de te verwachtte opkomst.

Er hadden zich 57 deelnemers aangemeld en het daadwerkelijk aantal deelnemers was 53.

1 deelnemer had zich netjes afgemeld.

17 deelnemers gaven aan door ons persoonlijk via de e-mail uitgenodigd te zijn, 1 deelnemer kwam via de revalidatiearts. Alle overige deelnemers hadden gereageerd via een bericht op de social mediakanalen.

De bijeenkomst eindigde met het invullen van een evaluatieformulier door de deelnemers. Er was veel positieve feedback.

Er werden 27 evaluatieformulieren ingevuld, waarvan 24 deelnemers aangaven op de hoogte te willen worden gehouden van een toekomstig ic-café.

Deze editie hadden we gekozen voor het restaurant van het Albert Schweitzer ziekenhuis als locatie voor het ic-café. Alle deelnemers gaven aan deze locatie geschikt te vinden.

De tijdspanne van de avond werd unaniem als prima gezien, de inloop was mogelijk vanaf 19:00 uur en de avond duurde tot uiterlijk 21:30.

De ruimte was op zich oké alleen bij de spreker is de ‘pijpenla’ indeling onhandig en was de spreker voor de achterste mensen slecht zichtbaar. De spreker werd als goed ervaren, een persoon vond het praatje iets te theoretisch

De enthousiaste eigen inbreng van de collega’s werd als waardevol voor de deelnemers gezien. We hadden de aanwezige ic-collega’s vooraf een hand out met tips en trucs gegeven betreft gesprekstechnieken, dit werd als fijn ervaren en de aanwezige collega’s vonden het soms confronterend om de impact terug te zien die een ic opname gehad heeft op zowel de ex-ic-patiënt als diens naasten.

Het thema van de avond sloot unaniem goed aan bij de aanwezigen.

Als goede punten van de avond werden genoemd; de catering, de collega’s en hun inbreng, de herkenbaarheid van het thema, de ontvangst, tafel indeling en de open sfeer.
Als verbeter punt/ dingen die minder goed gingen werden benoemd; 2e microfoon voor de zaal, spreker stond te ver vooraan (pijpenla), wellicht podium de volgende keer in het midden.
Overige opmerking tot slot was: ga zo door!

Uit de feedback van de evaluatieformulieren kwamen de volgende voorstellen voor thema’s in de toekomst:

 • Hoe werkt een ic-afdeling
 • Nachtmerries
 • Gevolgen voor de omstanders, hoe verwerken zij de ic opname
 • Licht en geluid op de ic
 • Verwachtingen van de buitenwereld t.a.v. PICS
 • Nazorg familie
 • Erkenning delier

Suggesties/ opmerkingen/ feedback tot slot samenvattend:

 • Lotgenoten contact werd als fijn ervaren
 • Het was soms te rumoerig in de zaal
 • Info voor familie m.b.t. opname, verwachtingen en delier beter (2x benoemd)
 • Ook ongezouten versnaperingen (nootjes) (er stond ook snoep groenten op tafel)
 • Geluidsreductie op de afdeling
 • Laat alle ex ic-patiënten na afloop van de opname de ic zien voor verwerking
 • Meer positieve benadering delier
 • Aandacht voor beelden/dromen die bij delier horen
 • Ga zo door, mooi initiatief (4 x benoemd)
 • Fijn om ervaringen te kunnen delen (2x benoemd)

Wij kijken terug op een geslaagde avond met een opkomst van 53 deelnemers. We nemen de verbeter punten mee richting een volgend ic-café. In het vierde kwartaal van 2023 zijn we voornemens om wederom een ic-café Dordrecht te organiseren.

Back To Top