Wat is een IC Café?

Het IC Café wordt door IC-professionals georganiseerd voor voormalige IC-patiënten en hun naasten, in samenwerking met IC-ervaringsdeskundigen en andere zorgverleners. Het wordt georganiseerd buiten het ziekenhuis. IC Connect en FCIC ondersteunen de oprichting van nieuwe IC Café’s.

Een avond wordt ingeleid door een ervaringsdeskundige en/of een professional met een inleiding over het thema van die dag. Aan de hand van deze thema’s wordt er dieper ingaan op de uitdagingen na een IC opname zoals: PICS en PICS-F, delier, IC-verworven spierzwakte, terugkeer naar werk, moeheid, seksuele problemen, cognitie, psychische problemen, slaapproblemen na de IC.

Bezoekers van het IC Café komen in contact met andere voormalig IC-patiënten en naasten. Ze delen ervaringen en adviezen met elkaar. Informatieverstrekking, gezelligheid en emoties gaan daarbij hand in hand. De deelnemers aan het IC Café ervaren dit als zeer waardevol: zowel het ontvangen als geven van steun aan elkaar kan helend zijn. Voor de IC-professionals is het IC Café een plek waar ze feedback kunnen krijgen op de IC-zorg. Omdat voor de verschillende thema’s sprekers uit het ziekenhuis (bijvoorbeeld psychologe, maatschappelijk werker) worden uitgenodigd, komen ook deze professionals in contact het Post Intensive Care Syndroom en de ervaringen van patiënten en naasten.

Het project vindt zijn oorsprong in het Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis(ETZ) in Tilburg, onder leiding van Anne Rutten, intensivist in het ETZ en bestuurslid van FCIC. Voor de nominatie voor de NIAZ Jaarprijs 2020 werd onderstaand filmpje gemaakt, waarin zij uitlegt wat een IC Café inhoudt.

Aankomende IC-Café’s

Back To Top