Ondanks het feit dat er niet zo heel veel bezoekers waren dit keer, was het wel weer een indrukwekkend en vooral luisterend bezoek. Zo waren er ervaringsdeskundigen welke op de IC van het Gelderse Vallei Ziekenhuis in Ede gelegen hadden of door hun verwezen waren naar andere ic’s van andere ziekenhuizen. Het merendeel was opgenomen met covid. Het thema dat vanavond naar voren kwam was spierzwakte. Froukje Goverts, fysiotherapeut verbonden aan de IC gaf een bijzonder begrijpelijke toelichting over dit onderwerp. Ook beantwoorde zij vragen van de bezoekers. Wat duidelijk naar voren kwam was dat revalideren na ziekte topsport is. Dit werd door voorbeelden van bezoekers duidelijk weergegeven. Vragen waren er verder wat kan een revalidatiearts, huisarts en praktijkondersteuner hierin betekenen? Wist dat je 25 % spierkracht in een week tijd kan verliezen? Aan iedereen werd aandacht besteed wat ervaringen en belevenissen waren tijdens en na het verblijf op de Ic. Maar ook aan partners en ander familieleden. De emotionele belevenissen van alle bezoekers kwamen ook ter sprake, alsmede het verblijf op de Ic wat het met je en je familie gedaan heeft en nog met je doet. Fijn was het dat zowel Barbera (intensivist) Nellie en Yvonne ( ic verpleegkundigen) en Coby (maatschappelijk werk) erbij waren. Onderwerpen waarover ook gesproken werd waren, financiële consequenties, bedrijfsarts, wet poortwachter en welke onderwerpen moeten repeterend terug komen. Verheugend was dat Bert, Mozes, Rijma en Mart aangegeven hebben dat zij de stuurgroep gaan vormen en zo van Nellie, Yvonne en Barbera wat werk uit handen kunnen gaan nemen. Naar voren kwam ook het gevoel van de aanwezigen dat zij zich veilig voelden om te zeggen wat ze wilden. Tot het volgende Ic café in maart 2022!

Back To Top