IC Café 

Het IC Netwerk Nijmegen&Omstreken is op 2 april gestart met het organiseren het ic-café. Dit café is speciaal bedoeld voor voormalig ic-patiënten en hun naasten en wordt gerund door vrijwilligers van (voormalig) ic-verpleegkundigen (Radboud, Bernhoven en CWZ) en intensivisten (Radboud en Bernhoven). Het café is een lotgenoten café en tijdens het eerste ic-café stond het thema Post Intensive Care Syndroom (PICS) centraal. Dit onderwerp riep veel gesprekstof op bij de aanwezigen. Veel (h)erkenning: ‘wat ik heb, heeft dus een naam’. Velen van de aanwezigen gaven aan deze klachten te hebben. Maar er waren ook frustraties; ‘waarom weten andere zorgverleners dit niet’, ‘waarom weet mijn huisarts hier niets van’ etc. We hebben dus gemerkt dat we hierin nog een slag moeten maken naar andere zorgverleners toe; bekendheid geven aan de post-ic-problematiek. Hier wordt inmiddels aan gewerkt. Zo zijn er stappen ondernomen om onderwijs te geven aan huisartsen in opleiding over dit onderwerp. Op 4 maart 2020 wordt in Nijmegen een speciaal symposium voor zorgverleners. Daarnaast is er een informatiefolder ontwikkeld om patiënten/naasten beter te informeren over de Uw herstel na een intensive care opname, die we straks aan alle ic-patiënten gaan meegeven. 

Tijdens het 2e café op 11 juni stond het thema Delier op de IC centraal. De aanwezigen deelde hun ervaringen met elkaar en met de vrijwilligers. Meerdere keren gehoorde opmerkingen waren; ‘..het meest vreselijke dat ik ooit heb meegemaakt’ …’dit wens ik niemand toe’ ..’dit wil ik niet nog een keer doormaken, dan ga ik liever dood’ en ‘dat vastbinden is gewoon onmenselijk’ etc. Sommige aanwezigen durfden pas voor het eerst bij het ic-café over hun ervaring te praten, soms na jaren. De aanwezigen geven steeds aan het prettig te vinden om hierover met elkaar te praten, lotgenotencontact is dus echt belangrijk voor deze mensen, de behoefte aan een dergelijk ic-café is groot. 

Het volgende ic-café staat gepland op 3 oktober van 19-21uur in het Oud Burger Gasthuis te Nijmegen met als thema: “Hervatting ‘normale leven’ hoe gaat dit en wat betekent dit” 

Back To Top